شرایط احراز صلاحیت دریافت مجوزحمل سلاح شکاری - ویکتورایران

     1ـ تأیید صلاحیت امنیتی.

     2ـ نداشتن سابقه شرارت، جنون و اختلال روانی.

     3ـ نداشتن سابقه تهدید، ارعاب و انتقام‌جویی.

     4ـ نداشتن سابقه قاچاق مواد مخدر، اعتیاد به مواد مخدر، سرقت، خرید و فروش و نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز.

                                                                                               منبع: معاونت اسلحه و مهمات آجا

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید