شناخت مختصر سلاح های غیر شکاری - ویکتورایران

سلاح‌های غیرشکاری ازنظر کاربرد به سه دسته تقسیم می‌شوند : خفیف، ورزشی، بیهوشی که به صورت خلاصه به تعریف آنها پرداخته می‌شود :

الف ـ سلاح‌های خفیف:

این تفنگ‌ها صرفاً دارای مقاصد آموزشی  است، اسلحه خفیف کشندگی لازم برای شکار را نداشته و سازمان حفاظت محیط ‌زیست برای این نوع سلاح پروانه شکار صادر نمی‌‌نماید، کالیبر این نوع سلاح 22 میلیمتر بوده و پوکه‌های آن کوچک و فقط برای تمرین تیراندازی و مسابقات ورزشی به کار می‌رود.

ب ـ سلاح‌های ورزشی:

این نوع سلاح‌ها از نوع ساچمه‌زنی و خفیف مخصوص ورزشکاران بوده که برای مسابقات ورزشی کاربرد داشته و تحت نظارت فدراسیون تیراندازی کشور اداره می‌شود، مجوزحمل این سلاح‌ها دو ساله بوده و سهمیه مهمات به آنها واگذار نمی‌گردد.

نوع ساچمه‌زنی ورزشی همانند شکاری بوده و تفاوت آنها در چوک سر لول بوده که در مدل ورزشی از نوع چوک متحرک می‌باشد.

نوع خفیف ورزشی کالیبر 22 بوده و به شکل طپانچه می‌باشد.

ج ـ سلاح‌های بیهوشی:

مخصوص زنده گیری حیوانات وحشی و ولگرد بوده که این سلاح‌ها غالبا در اختیار شهرداری‌هاست و واگذاری آن به افراد ممنوع می باشد.

                                                                                               منبع: سایت معاونت اسلحه و مهمات آجا

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید